PROF. DR. CEMALETTİN CAMCI

PROF. DR. CEMALETTİN CAMCI

Prof. Dr. Cemalettin CAMCI, Tıp Eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1991 yılında tamamladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda 1992-1998 yılları arasında uzmanlık eğitimini tamamladı. Uzmanlık eğitimi sırasında Rikshospitalet-Oslo’da 1995 yılında 4 ay süreyle çalıştı.

Uzmanlık sonrası Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 yıl süre ile uzman doktor olarak görev aldı. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atanan Dr. Camcı, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulması planlanan Organ Nakli Merkezi eğitimleri için Amerika Birleşik Devletleri Oklahoma Eyaleti Oklahoma City de bulunan Nazih Zuhdi Transplantation Institute’de 2004-2005 yılları arasında Karaciğer Nakli eğitimini aldı. Mart 2006’da  Doçenti unvanını aldıktan sonra 2007-2008 yılları arasında Nazih Zuhdi Transplantation Institute’de Organ Transplant Research Scientist olarak çalıştı. 2009 yılında Kayseri Acıbadem Hastanesi’nde Genel Cerrahi Doçenti olarak çalışmaya başlayan Dr. Camcı, 2012 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Profesörlüğe atanmıştır. Adı geçen üniversitede Dekan Yardımcısı, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve İstanbul Bilim Üniversitesi Hastaneleri Ameliyathaneler koordinatörü olarak İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Şişli Florence Nightingale Hastanesinde bilim ve eğitim hizmeti vermiştir. Kendi özel muayenehanesinde ağırlıklı olarak obezite cerrahisi alanında çalışmalarına ve hekimlik görevine devam etmektedir.

Scroll to Top

INFORMATION FORM

ASK US YOUR QUESTIONS!

Open chat
? Need help?
Hello ?
Can we help you?